Sprawozdanie opisowe z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Lisiej Górze - podstawowe dane i wskaźniki dotyczące wyników funkcjonowania bibliotek
w roku 2020

Sieć biblioteczna

Na terenie gminy funkcjonują cztery biblioteki : Gminna Biblioteka Publiczna w Lisiej Górze z Oddziałem dla Dzieci i Młodzieży oraz Oddziałem dla Dorosłych i filie w: Starych Żukowicach, Nowych Żukowicach i Zaczarniu.

Kadry

Na stanowiskach bibliotekarskich zatrudnionych  jest: 4 osoby na pełnym etacie i 1 osoba na ½ etatu.

Czytelnictwo

BIBLIOTEKACZYTELNICYW TYM DO LAT 15
Lisia Góra1161620
Nowe Żukowice228117
Stare Żukowice280148
Zaczarnie240113
Ogółem1909998

Biblioteki w ciągu roku zarejestrowały 1909 czytelników. 

 

Struktura czytelników  przedstawia się następująco:

KATEGORIE CZYTELNIKÓW

BIBLIOTEKAWEDŁUG WIEKU 
 do lat 56-1213-1516-1920-2425-4445-60Powyżej-60Osoby uczące sięOsoby pracującePozostaliogółem
Lisia Góra743661807343216123866462742411161
Nowe Żukowice2479147124326231085763228
Stare Żukowice19102272294530261445482280
Zaczarnie1884111484240231135671240
Ogółem1356312321167234621915810114414571909

Najliczniejszą grupę czytelników stanowią dzieci w wieku od 6 do 12 lat –  631 osób, kolejną liczną grupę stanowią osoby w wieku od 25-44 lat – 346 czytelników. Najmniejsza grupa to osoby w wieku od 20 do 24 lat – tj. 72 osoby. Według zajęcia struktura czytelnictwa przedstawia się następująco: najliczniejszą grupę stanowią osoby uczące się – 1011 osób, 441 to osoby pracujące, pozostali 457.

Zbiory biblioteczne

Gminna Biblioteka Publiczna w Lisiej Górze razem z Filiami w Starych Żukowicach, Nowych Żukowicach i Zaczarniu, uczestniczyły w Wieloletnim Programie: „ Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do Bibliotek Publicznych ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z budżetu państwa. W ramach programu, GBP w Lisiej Górze oraz Filie w Nowych Żukowicach, Starych Żukowicach i Zaczarniu zakupiły 849 książek o łącznej wartości 16 900,00zł. Natomiast ze środków dotacji samorządowej zakupiono 1086 woluminów  o łącznej wartości 18 056,42 zł. Zakup Nowości wydawniczych w znacznym stopniu poprawił jakość i atrakcyjność zbiorów bibliotecznych oraz zaspokoił potrzeby czytelników. Wybór zakupu książek był dostosowany do potrzeb i zainteresowań czytelników. Zakupiono książki dla każdej grupy wiekowej. Pomimo trudnej sytuacji związanej: z Covid-19, z likwidacją Filii Bibliotecznej w Łukowej, zwiększona oferta nowości wydawniczych oraz szeroki zakres tematyczny nowo zakupionych książek, spowodował wysoki poziom zadowolenia czytelników w każdym wieku.

Dokładne dane dotyczące działalności Bibliotek obrazują zamieszczone poniżej tabele.

Stan księgozbiorów przedstawia się następująco:

PLACÓWKAKSIĘGOZBIORY
Lisia Góra23494
Nowe Żukowice8582
Stare Żukowice12462
Zaczarnie11465
Ogółem56010
PLACÓWKAPRZYBYŁO KSIĄŻEK OGÓŁEM W TYM Z ZAKUPUUBYTKOWANO
Lisia Góra1129801609
Łukowa0010087
Nowe Żukowice34834266
Stare Żukowice408391400
Zaczarnie405401529
Ogółem2290193511691

Ze środków Gminy zakupiono:

PLACÓWKALICZBA KSIĄŻEKWARTOŚĆ
Lisia Góra4177667
Nowe Żukowice2133416
Stare Żukowice2273225
Zaczarnie2293727
Ogółem108618035

Zbiory specjalne:  

BIBLIOTEKALiczba zbiorów specjalnych
Lisia Góra164
Nowe Żukowice59
Stare Żukowice56
Zaczarnie46
Ogółem325

WYOPOŻYCZENIA:

 Wypożyczenia książek na zewnątrz

BIBLIOTEKALiczba wypożyczeń książek  ogółemW tym: Literatura piękna dla dzieciLiteratura piękna dla dorosłychLiteratura z innych działów
Lisia Góra13307519271001015
Nowe Żukowice275013961020334
Stare Żukowice359417721406416
Zaczarnie364818461578224
Ogółem2329910206111041989

Książki udostępnione  w czytelni

BIBLIOTEKAliczba udostępnionych książek na miejscu 2020 r.
Lisia Góra297
Nowe Żukowice113
Stare Żukowice160
Zaczarnie25
Ogółem595

Wypożyczenia czasopism  na zewnątrz

BIBLIOTEKAliczba wypożyczonych czasopism na zewnątrz
Lisia Góra208
Nowe Żukowice54
Stare Żukowice26
Zaczarnie11
Ogółem299

Czasopisma udostępnione na miejscu

BIBLIOTEKAliczba udostępnień czasopism na miejscu
Lisia Góra125
Nowe Żukowice12
Stare Żukowice1
Zaczarnie2
Ogółem140

Komputeryzacja zbiorów bibliotecznych GBP w Lisiej Górze posiada i zarządza stroną internetową:  www.bibliotekalisiagora.pl za pośrednictwem której promuje kulturę i czytelnictwo. Uzupełnieniem strony Biblioteki jest profil  na Facebooku a także na Youtube.
Przez cały rok, sukcesywnie, jest tworzona elektroniczna baza danych.  Dotyczy to przede wszystkim, zakupionych nowości książkowych. Katalogujemy zasoby biblioteczne w systemie SOWA.

Zbiory opracowane komputerowo

BIBLIOTEKA%
Lisia Góra100
Nowe Żukowice65
Stare Żukowice81
Zaczarnie35

Do katalogu bibliotek jest bezpośredni dostęp z głównej strony www.bibliotekalisiagora.pl. W Bibliotekach znajdują się stanowiska komputerowe dla Czytelników z bezpłatnym dostępem do Internetu.
W GBP w Lisiej Górze ewidencjonujemy zbiory przez  naklejanie  kodów kreskowych na książki.

BIBLIOTEKALiczba komputerówW tym  z dostępem do InternetuW tym udostępnionych czytelnikom
Lisia Góra663
Nowe Żukowice332
Stare Żukowice332
Zaczarnie221
Ogółem14148

Działalność kulturalno-oświatowa w poszczególnych placówkach.

Realizacja planu Gminnej Biblioteki Publicznej w Lisiej Górze

Rok 2020 Gminna Biblioteka w Lisiej Górze rozpoczęła od zajęć podczas ferii zimowych pod hasłem: „Zimo, zimo do nas przyjdź.” Zajęcia odbywały się od 3 do 7 lutego.

Zorganizowano cykl spotkań dla dzieci i młodzieży, podczas których uczestnicy mogli wykazać się kreatywnością, ale także miło spędzić czas oraz doskonale się bawić.

I dzień – Moja wymarzona zima

Pod takim hasłem, przebiegał pierwszy dzień ferii zimowych. Dzieci miały za zadanie stworzyć pejzaż przedstawiający jak ich zdaniem wygląda  wymarzona zima, mając do dyspozycji materiały domowego użytku takie jak: folia aluminiowa, koraliki, wata, patyczki oraz waciki kosmetyczne. Dzięki zaangażowaniu i kreatywności powstały ciekawe prace, z których każda była zupełnie inna i niepowtarzalna

Motto „Przez naukę do zabawy”, przyświecało kolejnemu dniu naszych spotkań.  Doskonała zabawa, dużo emocji, rywalizacja, moc przyjemności, tego wszystkiego dostarczyły dzieciom gry planszowe dostępne na miejscu w Naszej placówce. Dzieci mogły wytężyć swoje umysły rozwiązując krzyżówki i jednocześnie dobrze się przy tym bawić.

Pingwiny ze skarpetek były kolejną z propozycji kreatywnego spędzenia czasu w bibliotece. Dzieci rozwijały swoje zdolności manualne i przekonały się, jak niewiele potrzeba, aby powstały unikatowe maskotki. Wystarczą chęci i dużo wyobraźni.

Swoimi zdolnościami i kreatywnością, można było wykazać się podczas kolejnych zajęć plastycznych. Były to warsztaty poświęcone zbliżającym się walentynkom. Uczestnicy zajęć wykonywali kartki metodą „ nakładaną” z efektem 3D.

Uwieńczeniem feryjnych zajęć była wspólna zabawa karnawałowa. Dzieci mogły przebrać się w ulubione postaci z bajek i filmów, zakładając maski które wcześniej wykonały. Wszyscy wesoło bawili się w rytmie karnawałowych hitów. Na uczestników czekał  także słodki poczęstunek. Było mnóstwo radości, uśmiechów i niezapomnianych wrażeń.

14 lutego w Naszej Bibliotece nie zabrakło akcentów miłosnych. Oprócz ciekawej wystawy z książkami związanymi z tematyką romansu i gorących uczuć, na Naszych czytelników czekała ciekawa niespodzianka. Osoby, które tego dnia odwiedziły Bibliotekę, mogły wylosować sobie serduszko, na którego odwrocie widniał miłosny cytat sławnych pisarzy. Dzięki temu każdy czytelnik wychodził od Nas z uśmiechem na twarzy i z dobrym słowem na co dzień.

Wraz z Nowym Rokiem przyszedł czas na nowości czytelnicze w Naszej Bibliotece. Zarówno na dzieci jak i na dorosłych czekało wiele ciekawych pozycji, także z polecenia Naszych wspaniałych czytelników.

Tłusty czwartek w bibliotece

Ten słodki dzień Nasza Biblioteka świętowała w równie słodkiej atmosferze. Na każdego czytelnika czekała niespodzianka w postaci pączka z dobrym słowem na każdy dzień. Motto na ten dzień brzmiało: „Kalorie, ze zjedzonych pączków spalamy podczas czytania.”

W związku z komunikatem i wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Zdrowia, które dotyczą zapobiegania zakażeniu koronawirusem oraz w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo Mieszkańców Wójt Gminy Lisia Góra zarządza że wszelkie wydarzenia kulturalne, sportowe, zgromadzenia i zebrania na terenie Gminy Lisia Góra zostają odwołane. Na podstawie zarządzenia z dniem 11.03.2020roku, zostały odwołane wszelkie zaplanowane spotkania i warsztaty na terenie Gminnej Biblioteki Publicznej w Lisiej Górze oraz Filii w Zaczarniu, Nowych Żukowicach i Starych Żukowicach.

Z dniem 16 marca 2020 roku weszło w życie zarządzenie w sprawie zamknięcia Gminnej Biblioteki Publicznej w Lisiej Górze, Filii w Nowych Żukowicach, Starych Żukowicach i Zaczarniu w ramach przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS – CoV-2.

 • Biblioteki zostały zamknięte dla użytkowników z ograniczeniem przebywania pracowników do niezbędnego minimum.
 • W celu przeciwdziałania Covid-19, pracownicy Gminnej Biblioteki Publicznej Lisiej Góry wykonywali, przez czas oznaczony, pracę określoną w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania.

Zostały określone godziny i czas dyżurów w bibliotekach, który został wykorzystany między innymi na:

 • prace porządkowe,
 • przygotowywanie tematycznych lekcji bibliotecznych,
 • sporządzanie protokołów ubytków książek zniszczonych i zdezaktualizowanych,
 • wykreślanie z ksiąg inwentarzowych książek już wycofanych i wpisanie numerów ubytku,
 • skontrum zbiorów bibliotecznych w Nowych Żukowicach.

Ma ona na celu :

 • porównanie stanu faktycznego zbiorów z zapisami w księgach inwentarzowych,
 • stwierdzenie i wyjaśnienie różnic między stanem faktycznym a zapisami ewidencyjnymi oraz ustalenie braków względnych i bezwzględnych,
 • wyciągnięcie wniosków zapobiegających przyszłym brakom , opracowanie strategii uzupełniania zbiorów o brakujące materiały.

Podstawa prawna określa częstotliwość przeprowadzania kontroli i tak skontrum powinno być przeprowadzane :

 • Co najmniej raz na pięć lat – w bibliotekach z wolnym dostępem do półek.

Z okazji setnej rocznicy urodzin Karola Wojtyły/Jana Pawła II, która przypadł 18 maja 1920 roku, warszawskie Centrum Myśli Jana Pawła II przygotowało wystawę poświęconą życiu papieża.

Dzięki temu, że Gminna Biblioteka Publiczna w Lisiej Górze zgłosiła chęć uczestnictwa w projekcie mogła wykorzystać materiały i zorganizować wystawę.

Wystawa zabiera w podróż po przełomowych momentach życia Jana Pawła II. Widz uczestniczy w narodzinach małego Lolka; poznaje dorosłego Karola z czasu studiów, okupacji i pracy fizycznej w zakładach Solvay; z bliska obserwuje powołanie kapłańskie, biskupstwo i obchody Milenium Chrztu Polski; wybiera się z biskupem Wojtyłą na wyprawy kajakowe z młodzieżą. Śledząc kolejne segmenty wystawy, wita nowego papieża na balkonie Bazyliki św. Piotra, przygląda się jego działalności w czasie pontyfikatu, w końcu towarzyszy mu w chorobie i ostatnich chwilach.

Z powodu pandemii zdjęcia zostały umieszczone na stronie internetowej Gminnej Biblioteki Publicznej i Facebooku.

Wystawa została skierowana do szerokiej publiczności – tych z nas, którzy pamiętają Jana Pawła II, oraz tych, którzy urodzili się już po jego śmierci. Ekspozycja prezentuje najważniejsze momenty z życia Karola Wojtyły, jego kolejne „narodziny” rozumiane nie tylko jako przyjście na świat, ale również przygotowanie do pełnienia coraz to nowych ról życiowych i społecznych: studenta, robotnika, kapłana, duszpasterza, naukowca, a w końcu papieża. Pontyfikat Jana Pawła II przedstawiony jest zarówno z osobistej perspektywy, jak i w kontekście jego wpływu na rzeczywistość nie tylko Kościoła, ale również Polski i całego świata. Celem wystawy jest przypomnienie postaci, która wpłynęła na bieg historii, pokazanie korzeni Jana Pawła II oraz bogactwa jego życia, osobowości i myślenia.

Centrum Myśli Jana Pawła II, w ramach realizacji misji upowszechniania intelektualnego i duchowego dziedzictwa Karola Wojtyły, już w maju br. udostępni portal JP2online.pl – największą internetową bazę papieską zawierającą m. in. zdjęcia, teksty, dokumenty oraz nagrania video.

Z okazji Dnia Matki nasza stała czytelniczka przeczytała piękny wiersz, który był dedykowany wszystkim Mamom.

Nagrany filmik z życzeniami można było obejrzeć na You Tube.

Gminna Biblioteka Publiczna miała okazję zaprosić czytelników małych i dużych na spotkanie on-line z Panem Romanem Pankiewiczem,

podróżnikiem, autorem książek podróżniczo-przygodowych dla dorosłych
oraz cyklu bajek dla dzieci pt. ” 5 ważnych zawodów.

Kończąc ogólnopolski tydzień czytania dzieciom, gminna biblioteka publiczna w lisiej górze , zaprosiła na słuchowisko na podstawie książki pod tytułem „ przyjaciele z Afryki ” autorstwa Doroty Skwark. Czytała bibliotekarka Joanna Marek.

Mała książka wielki człowiek

Biblioteka już po raz trzeci włączyła się do akcji „Mała książka-wielki człowiek”. Wspólne czytanie może być okazją do budowania bliskości i do przyjemnego spędzenia czasu. Każdy młody czytelnik otrzymał w prezencie Wyprawkę Czytelniczą, a w niej: książkę „Pierwsze wiersze dla…” oraz Kartę Małego Czytelnika. Za każdą wizytę w bibliotece, zakończoną wypożyczeniem minimum jednej książki, dziecko otrzymało naklejkę, a po zebraniu dziesięciu zostało uhonorowane imiennym dyplomem potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania.

Narodowe czytanie 2020 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Lisiej Górze, Juliusz Słowacki „Balladyna” 

Pracownicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Lisiej Górze razem z byłą Panią Dyrektor wzięły udział w Narodowym Czytaniu „ Balladyny” Juliusza Słowackiego. Zostało ono uświetnione pięknymi strojami owej epoki oraz piękną dekoracją. Nagrany filmik został umieszczony na YouTube.

W rocznicę Odzyskania Niepodległości GBP zorganizowała wystawę związaną z tą uroczystością. Była to okazja aby przypomnieć między innymi postacie historyczne, które miały decydujący wpływ na odzyskanie niepodległości przez Polskę.

Światowy Dzień Pluszowego Misia był okazją do zrobienia wystawy Pluszowych Misiów Bohaterów bajek dla dzieci, między innymi takich jak: Miś Remiś, Miś Paddington czy Miś Uszatek. Dzieci, które w tym dniu odwiedzały bibliotekę dostawały w prezencie maskotkę Misia.

Książka na telefon
W dobie zagrożenia Covid-19, Gminna Biblioteka Publiczna w Lisiej Górze, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom czytelników zaprosiła do skorzystania z usługi „Książka do domu”. Jest to akcja skierowana do osób starszych, chorych, niepełnosprawnych, które nie są w stanie samodzielnie dotrzeć do biblioteki. W umówionym dniu książki były dostarczane do domu przez Dyrektora GBP w Lisiej Górze.
Usługa jest bezpłatna. Osoby zainteresowane mogły zgłaszać chęć skorzystania z tej usługi pod nr tel: 14 678 43 21. Usługa jest nadal aktualna.

Poradnictwo czytelnicze, sporządzanie protokołów ubytków, promocja czytelnictwa w mediach społecznościowych, bieżąca obsługa czytelników, przygotowywanie scenariuszy lekcji bibliotecznych.

Przegląd portali i czasopism czytelniczych w poszukiwaniu książek do zakupu.

Realizacja Planu  pracy Biblioteki Publicznej w Nowych Żukowicach na rok 2020 .

 • Pierwszy miesiąc to okres sporządzania sprawozdań i podsumowań za miniony rok.
 • W okresie ferii – dzieci mogły korzystać z gier planszowych oraz zajęć plastycznych.
 • Korzystając z materiałów przesłanych przez Biuro Programu Niepodległa biblioteka przygotowała wystawę z okazji  100- lecia odzyskania przez Polskę dostępu do morza – pt. ”POLSKA MORSKA niepodległa”
 • Ze względu na epidemię Covid 19 okresie przedświątecznym nie odbyły się tradycyjne warsztaty o tematyce –„Obrzędy Wielkanocne”, jak również  majowe spotkania w bibliotece, lekcje biblioteczne czy zaplanowane spotkanie z pisarzem.
 • W okresie KORONAWIRUSA tj. 13 marzec – 11maj, przeprowadzono skontrum księgozbioru , częściowo praca odbywała się zdalnie.
 • Ponadto, wykonywano bieżące prace typu; zakup książek, opracowywanie i zapoznawanie się z zakupionymi nowościami, selekcja książek i sporządzanie protokołów ubytków, porządkowanie księgozbioru i poradnictwo czytelnicze.

Realizacja Planu  pracy Biblioteki Publicznej w Zaczarniu na rok 2020 .

 • Styczeń to czas sporządzania różnego rodzaju sprawozdań .
 • Korzystając z materiałów przesłanych przez Biuro Programu Niepodległa biblioteka przygotowała wystawę z okazji  100- lecia odzyskania przez Polskę dostępu do morza –pt. ”POLSKA MORSKA niepodległa”
 •  W okresie ferii  zaplanowano wznowienie spotkań z Klubem Malucha, niestety fala zachorowań dzieci na grypę w tej miejscowości uniemożliwiła realizację tego zadania.
 • Ze względu na epidemię Covid 19 nie odbyły się  majowe spotkania w bibliotece, lekcje biblioteczne oraz zaplanowane spotkanie z pisarzem.
 • W okresie KORONAWIRUSA tj. 13 marzec – 11maj, przeprowadzono częściową selekcję księgozbioru , praca odbywała się zarówno na miejscu jak i zdalnie
 • Realizowano  zakup książek i opracowywano.

Działalność Filii Bibliotecznej w Starych Żukowicach

W pierwszym półroczu 2020 roku bibliotekę odwiedziło 1622 osób, zarejestrowano 236 czytelników, wypożyczono 1919 książek i czasopism. Z czytelnio-świetlicy korzystało379 osób. Ponadto  w spotkaniach i zajęciach uczestniczyło 96 osób.

W bibliotece spotyka się  grupa dziecięca „Wszystko z papieru” . Zajęcia  odbywają się co tydzień.

W pierszym półroczu 2020 r. odbyło się 6 spotkań grupy dziecięcej  . W czasie spotkań dzieci wykonywały:

Kartki dla babci I dziadka, pudełeczka, koszyczki i wiosenne kwiaty z krepiny i bibuły.

W  okresie ferii dzieci  uczestniczyły w spotkaniach podczas których:

 • dzieci wykonywały z masy solnej serca i misie
 • były gry, zabawy i podchody
 • bawiły się masą porcelanową
 • wykonywały kartki walentynkowe.

Biblioteka współpracowała ze świetlicą szkolną i Placówką Wsparcia Dziennego w Starych Żukowicach.

W czasie zamknięcia biblioteki dla czytelników z powodu pandemi, dokonano przeglądu księgozbioru. Przygotowano wstępnie ksiązki do wycofania, zniszczone i zdeaktualizowane. Uzupełniano katalog biblioteczny. Opracowywano nowo zakupione książki.

Wykonywano usługi ksero dla mieszkańców.

Praca kulturalno – oświatowa, prowadzona przez Gminną Bibliotekę Publiczna w Lisiej Górze a także w Filiach Bibliotecznych, wiąże się ściśle z upowszechnianiem czytelnictwa.

Zebrała i opracowała
Renata Skiba