Polityka prywatności

Informacje ogólne

 1. Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy serwisu internetowego prowadzonego pod domeną www.bibliotekalisiagora.pl (zwanego dalej „Serwisem”).
 2. Operatorem serwisu oraz administratorem danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna w Lisiej Górze , ul. 1 Maja 3, 33-140 Lisia Góra, tel: 14 678 43 21, e-mail: gbp@lisiagora.pl (zwana dalej „Biblioteką”).
 3. Celem Polityki jest określenie zasad, sposobu przetwarzania oraz wykorzystywania danych i informacji pochodzących od użytkowników Serwisu.

Przetwarzanie danych przez Bibliotekę

 1. Biblioteka przetwarza informacje o użytkownikach zgodnie z przepisami prawa, w szczególności z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/48/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – Dz.U. UE.L 2016.119.1 – zwane dalej RODO, ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Biblioteka dba o bezpieczeństwo informacji o użytkownikach Serwisu, w szczególności poprzez stosowną ich ochronę oraz zabezpieczenie przed dostępem osób nieuprawnionych.
 3. Biblioteka dba o to, aby dane były zbierane tylko w zakresie niezbędnym do wskazanego celu i przetwarzane tylko przez okres, w jakim jest to niezbędne.

Sposoby pozyskiwania danych

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, który korzysta z formularza kontaktowego, w tym imię, nazwisko oraz adres e-mail. Serwis zapisuje również informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 2. Podczas wizyty użytkownika w Serwisie automatycznie zbierane są dane dotyczące wizyty użytkownika, np. adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Informacje te nie są zestawiane z żadnymi innymi danymi osobowymi poszczególnych użytkowników.
 3. Serwis korzysta z danych zawartych w plikach cookies, czyli niewielkich plikach tekstowych wysyłanych  na urządzenie użytkownika odwiedzającego strony Serwisu (patrz niżej).

Cele gromadzenia oraz przetwarzania danych

 1. Dane osobowe podane przez użytkownika w formularzu kontaktowym wykorzystywane są w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie.
 2. Informacje zbierane w sposób automatyczny wykorzystywane są w celu administrowania Serwisem i zabezpieczeniami oraz do celów analiz statystycznych.
 3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu tworzenia statystyk i dostosowania zawartości Serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania z Serwisu.

Uprawnienia związaniem z przetwarzaniem danych osobowych

 1. Użytkownik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich: sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. Użytkownik ma również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy RODO.
 3. Dane osobowe użytkownika mogą zostać ujawnione innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dane te nie będą jednak udostępniane innym instytucjom, organizacjom, osobom trzecim i nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowane.

Informacje o plikach cookies

 1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
  2. dostosowania sposobu wyświetlania treści informacyjnych.
 4. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.
 5. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 6. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 7. Instrukcje wyłączenia plików cookies w popularnych przeglądarkach: