Filia w Nowych Żukowicach

Maria Drwal

bibliotekarka

Godziny otwarcia:

Poniedziałek 10:00 - 15:00
Wtorek 12:00 - 17:00
Środa 10:00 - 15:00
Czwartek Nieczynne
Piątek 12:00 - 17:00

Historia

Biblioteka Publiczna w Nowych Żukowicach jest najmłodszą biblioteką filialną gminy Lisia Góra i jedną z najmłodszych w powiecie. Działalność rozpoczęła we wrześniu 1988 roku. Zajmuje jedno pomieszczenie (o pow. 32 m2) na parterze Domu Strażaka.

Początki rozwoju czytelnictwa miały jednak wcześniej swoje miejsce. W 1959 roku powstał punkt biblioteczny w prywatnym domu Julii Pluta, a następnie trzykrotnie przeniesiony najpierw do Stanisławy Zaraza, potem do Stanisławy Niemczura, a w 1974 roku do Szkoły Podstawowej, gdzie funkcjonował do czerwca 1988 roku. Od 1 września 1988 z inicjatywy kierownika GBP w Lisiej Górze Genowefy Armatys oraz władz wiejskich i gminnych otwarta została Filia Biblioteczna której kierownictwo objęła Maria Drwal.

W latach 1991 – 1993 bibliotekarka, współpracując z radną Marią Czarnik, zawiązała przy bibliotece artystyczną grupę młodzieżową. Dorobkiem grupy było 12 występów jasełkowych, w tym 8 wyjazdowych oraz udział w przeglądach kolędniczych: w GOK-u w Śmignie i „O Lipnicką Gwiazdę” w Lipnicy Murowanej. Artystycznej grupy młodzieżowej nie zabrakło również na spotkaniu młodzieży z Ojcem Świętym w Częstochowie w 1991 roku.

W latach 1991-1995 były organizowane spotkania opłatkowe dla starszych i samotnych. Biblioteka zorganizowała również spotkania autorskie m.in. z A. Grabowskim, R. Pankiewiczem, spotkanie z teatrem EZIS z Tarnowa, wystawę pamiątek i rekwizytów z I i II wojny światowej, wystawę rekwizytów używanych dawniej w codziennym życiu, zapraszając na pokazową lekcję historii “Odwiedziny u prababci ”. Przeprowadziła wiele lekcji bibliotecznych, konkursów czytelniczych i plastycznych. Współpracując z władzami lokalnymi organizowała kurs zdrowego żywienia i agroturystyki. Corocznie wraz z kółkiem artystycznym, którego koordynatorem jest pani sołtys M. Czarnik, biblioteka włącza się w organizację jasełek, sztuk teatralnych i wszelkich działań kulturalnych organizowanych w sołectwie.

Biblioteka opracowała także krótką monografię Nowych Żukowic, co zapoczątkowało coroczne listopadowe prelekcje dla przedszkolaków na temat “Moja mała ojczyzna”. Spotkania te są bardzo żywe, gdyż dzieci zawsze aktywnie w nich uczestniczą.

Utworzenie filii bibliotecznej zaowocowało systematycznym wzrostem czytelnictwa. Ogólny, wolny dostęp do książki, zróżnicowane godziny otwarcia, możliwość wypożyczeń w czasie ferii i wakacji ułatwiał kontakt z książką. Systematycznie gromadzony jest księgozbiór, uwzględniający potrzeby środowiska lokalnego dla każdej grupy wiekowej. Mimo iż filia posiada dopiero 7,8 tyś. woluminów – dysponuje dość bogatym księgozbiorem podręcznym i nie tylko.

Każdy znajdzie coś dla siebie; począwszy od kolorowych bajeczek dla dzieci, poprzez literaturę piękną dla młodzieży i dorosłych, do poradników, przewodników, albumów i encyklopedii oraz czasopism. Biblioteka świadczy również usługi kserograficzne, umożliwia dostęp do nternetu. Prowadzi wypożyczenia międzybiblioteczne, im.in. nawiązała kontakt z Biblioteką Collegium Medicum w Bydgoszczy. Z usług bibliotecznych korzystają nie tylko mieszkańcy Nowych Żukowic, rejestrują się także mieszkańcy sąsiednich miejscowości. Biblioteka otwarta jest na współpracę ze środowiskiem lokalnym.

Stan księgozbioru na dzień 31.12.2016 r. liczy: 7907

Wyszczególnienie:
Literatura piękna dla dzieci: 3582
Literatura piękna dla dorosłych: 2483
Literatura z innych działów: 1842