Filia w Zaczarniu

Monika Stelmach

bibliotekarka

Godziny otwarcia:

Poniedziałek Nieczynne
Wtorek 8:00 - 16:00
Środa 8:00 - 16:00
Czwartek 10:00 - 18:00
Piątek Nieczynne

Historia

Dzialalność bibliotekarska w Zaczarniu miała miejsce już na początku XX wieku. Działające od co najmniej 1909 roku w Zaczarniu Towarzystwo Szkół Ludowych koncentrowało swoje poczynania na prowadzeniu biblioteki. Jednym z jej działaczy był Józef Nytko. Zbiory nie były liczne, zawierały kilkadziesiąt pozycji. Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt, iż działalność ta nie była w żaden sposób dotowana, książki przechowywane były w prywatnych domach, a „bibliotekarze” pracowali społecznie.

Po II wojnie światowej w 1946 roku uruchomiono punkt filialny Powiatowej Biblioteki w Tarnowie, jego kierownikiem była nauczycielka Janina Kulig. Działał on najprawdopodobniej do roku 1952. Ponownie został uruchomiony w 1960 roku, a jego organizatorką i kierowniczką została Wanda Piotrowska (Sułkowska), również nauczycielka. Kolejną osobą zajmującą się udostępnianiem książek była Helena Masło. Wypożyczalnia mieściła się w drewnianym budynku o powierzchni 20 m, a książki były dowożone z Gromadzkiej Biblioteki w Lisiej Górze.

Uroczyste otwarcie Biblioteki Publicznej w Zaczarniu mieszczącej się w Domu Strażaka odbyło się 1.V.1967 roku. W tym dniu kierownikiem placówki została Jadwiga Starzyk. Za swoje zaangażowanie, wytrwałość w krzewieniu kultury i budzeniu zamiłowań czytelniczych została w 1989 roku wyróżniona przez Ministra Kultury i Sztuki odznaką „Zasłużony Działacz Kultury”. W momencie rozpoczęcia funkcjonowania biblioteki księgozbiór liczył 1370 woluminów. W roku 1980 w istotny sposób poprawiły się warunki lokalowe placówki. Wówczas w nowo otwartym Domu Strażaka wydzielono pomieszczenie o powierzchni 50 m, gdzie przeniesiono wypożyczalnię i czytelnię. Umożliwiło to realizację ambitnych planów kierowniczki, świadczenia usług bibliotecznych w jak najszerszym kręgu społeczności Zaczarnia z dostosowaniem do zróżnicowanych potrzeb środowiska. Praca bibliotekarza wpłynęła wyraźnie na zainteresowanie czytelników literaturą, szczególną troską otoczono czytelnictwo dzieci i młodzieży.

Księgozbiór został podzielony na odpowiednie grupy tematyczne, aktualnie liczy 11 800 woluminów z różnych dziedzin wiedzy i literatury zaspokajającej gusty czytelników. Biblioteka wiele uwagi poświęca świadczeniu usług informacyjno-bibliograficznych. Działalność ta wiąże się z udostępnianiem księgozbioru podręcznego, który obejmuje encyklopedie, słowniki, leksykony, poradniki, albumy i informatory. W wypożyczalni znajdują się katalogi: alfabetyczny i rzeczowy. Do dyspozycji czytelników jest jedno stanowisko komputerowe z dostępem do internetu, a także czasopisma. Z dniem 31 grudnia 2002 roku, po 37 latach pracy, na wcześniejszą emeryturę przechodzi kierowniczka filii, Pani Jadwiga Starzyk. Stanowisko to obejmuje Monika Stelmach, która pełni tę funkcję do dnia dzisiejszego. Z dniem 7 października 2016 r. zastępstwo na czas usprawiedliwionej nieobecności p. M. Stelmach, pełni p. Monika Różycka.

Stan księgozbioru na dzień 31.12.2016 r. liczy: 12,720

Wyszczególnienie:
Literatura piękna dla dzieci: 3418
Literatura piękna dla dorosłych: 5679
Literatura z innych działów: 3623