Spotkanie z Romanem Pankiewiczem w GBP w Lisiej Górze

Dnia 28 września 2012 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Lisiej Górze odbyło się spotkanie uczniów Gimnazjum w Lisiej Górze z podróżnikiem i autorem książki „Islandia-trzeci żywioł” – Romanem Pankiewiczem.

Było to już kolejne spotkanie z Autorem. Tym razem zorganizowane wspólnie przez GBP i Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Uzależnień – której przewodniczącym jest pan Mariusz Górkowski. Tematyka wykładu, zorganizowanego w ramach warsztatów profilaktyki przeciwalkoholowej, odnosiła się bezpośrednio do problemów z jakimi borykają się Polacy pracujący na wyspie – głównie uzależnień od alkoholu. Oprócz prezentacji slajdów na temat samego kraju, warunków życia i pracy Polaków za granicą, pan Roman Pankiewicz zwrócił szczególną uwagę na to, w jaki sposób nasi rodacy spędzają swój wolny czas. Ukazał, iż swym zachowaniem i czynami nie zawsze godnie reprezentują nasz kraj, ze względu na duże skłonności do alkoholu a nawet kradzieży. Autor, swym wystąpieniem zachęcił uczniów do żywej dyskusji na temat omawianego wcześnie problemu. Spotkanie podsumował stwierdzeniem, iż warto wyjeżdżać poza granice kraju czy to w celach zarobkowych czy podróżniczych, lecz należy przy tym pamiętać, aby postępować nienagannie, a tym samym przełamywać to stereotypowe już postrzeganie polskich emigrantów jako alkoholików i złodziei.

Uczestnicy spotkania otrzymali po jednym egzemplarzu książki Autora, które wręczył pan Mariusz Górkowski. Książki sfinansowane zostały z funduszu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Uzależnień.

Przejdź do treści