Rok Janusza Korczaka

”Prawo dziecka do szacunku „i „Jak kochać dziecko. Dziecko w rodzinie” Janusza Korczaka,

 to dwie książki, które biblioteka w Nowych Żukowicach i Lisiej Górze, otrzymały od Pana Marka Michalaka, Rzecznika Praw Dziecka. Za co serdecznie dziekujem. Zostały one wydane z inicjatywy Rzecznika w ramach obchodów Roku Janusza Korczaka.

Prawo dziecka do szacunku” – uczy dorosłych, jak postępować z młodym człowiekiem aby go wychować i nauczyć szacunku dla innych, a przede wszystkim jak szanować prawa dziecka.

Jak kochać dziecko. Dziecko w rodzinie”, Jest to zbiór przemyśleń, jakie Korczak spisał podczas pobytu na frontach I wojny światowej, gdzie pracował jako lekarz. W swoim eseju pisze o rzeczach podstawowych: rodzeniu dzieci, wychowaniu ich i mądrej miłości. Uczy takiego patrzenia na dziecko, by dostrzec i zrozumieć jego potrzeby.”*

(* z listu Rzecznika Praw Dziecka do dyrektorów bibliotek.)

 Maria Drwal – Nowe Żukowice

Przejdź do treści