Informacja

Informujemy, że od stycznia 2022 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Lisiej Górze będzie dostępna dla użytkowników również w  soboty. Jest to podyktowane potrzebami i oczekiwaniami, głownie czytelników aktywnych zawodowo. Dla osób pracujących czas potrzebny na dotarcie do biblioteki często koliduje z godzinami otwarcia placówki i sobota staje się jedynym dniem, w którym mogą skorzystać z zasobów biblioteki. Dodatkowo wymóg otwarcia w soboty jest jednym z warunków otrzymania dofinansowania do zakupu nowości wydawniczych przez MKiDN.  W wyznaczone soboty biblioteka będzie dostępna dla czytelników w godzinach 8.00-12.00. Poniżej przedstawiamy wykaz sobót. Zapraszamy.                                                                                                                                                     29.I; 19.II; 19.III; 26.III; 9.IV; 23.IV; 28.V; 11.VI; 17.IX; 24.IX; 22.X; 29.X; 19.XI.