Babcia Grunia w Starych Żukowicach

Biblioteka w Starych Żukowicach zaprosiła uczniów klasy I i III szkoły podstawowej i grupę przedszkolną na spotkanie „Śpiewająca Biblioteka”.

Naszymi gośćmi była pisarka i ilustratorka pani Edyta Zarębska oraz muzyk i kompozytor pan Robert Zarębski. Spotkanie, które odbyło się 24 kwietnia 2017 r., miało na celu zainteresowanie dzieci książką i biblioteką. Pisarka zadebiutowała książką pod tytułem „Opowieści babci Gruni”, którą własnoręcznie zilustrowała. Pani Edyta opowiedziała dzieciom o swoim marzeniu z dzieciństwa, chciała zostać „pisaczką”. Udowodniła, że marzenia się spełniają, trzeba tylko do nich dążyć. Później dzieci, poruszając swoją wyobraźnię, odgadywały co rysuje aktualnie autorka. Do wspólnej zabawy włączył się też pan Robert, który przeczytał fragment bajki. Następnie przy akompaniamencie instrumentu klawiszowego zaprezentował nam piosenkę „Mądra rzeka”. Dzieci śpiewały i klaskały do rytmu. Słowa piosenki napisała pani Edyta, a muzykę skomponował pan Robert Zarębski. Spotkanie przebiegło w wesołej i miłej atmosferze. Mam nadzieję, że zachęciło dzieci do czytania książek i pokazało, że w bibliotece jest wspaniale!