78 rocznica powstania w getcie warszawskim

Powstanie w getcie warszawskim było pierwszą akcją zbrojną o dużej skali, podjętą przez polskie organizacje podziemne przeciwko Niemcom.  Bezpośrednią przyczyną powstania była decyzja o likwidacji getta warszawskiego.

Przejdź do treści