czwartek, 30 kwiecień 2020 09:32

Święto Flagi

 

2 maja obchodzimy Dzień Flagi RP

 

.flaga1

 

 Polska flaga jest złożona z dwóch poziomych pasów: białego i czerwonego. Jej kolorystyka oparta jest o barwy godła polskiego – białego orła w czerwonym polu. W czasie m.in. drugiej wojny światowej kolory te były symbolem niezłomności narodu i woli zwycięstwa, budziły nadzieję na wolność. Polskie barwy narodowe po raz pierwszy zostały uregulowane w uchwale Sejmu Królestwa Polskiego z 7 lutego 1831 r., ale historia flagi sięga aż dynastii Piastów.

 

 

piątek, 24 kwiecień 2020 11:03

Światowy Dzień Książki

23 kwietnia Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich.   

 Jest okazją do przypomnienia, jaką rolę odgrywa ksiażka w życiu człowieka. Biblioteka Narodowa opublikowała raport dotyczący stanu czytelnictwa w Polsce, z którego wynika, że począwszy od 2014 roku, zauważalny jest wzrost czytelnictwa.                                                                                         Dziękujemy wszystkim użytkownikom bibliotek za korzystanie z naszych usług.

 

   https://stan czytelnictwa w Polsce 

 

czytelnictwo11